ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

ห้องประชุมจิตติมา

อนุมัติ17/05/2560 เวลา 09:03:53
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 011   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการประชุม สสจ.เชียงใหม่ ขอใช้ห้องประชุมเพื่อปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่ ของนักเรียนทุนโควตา สสจ.เชียงใหม่ ตามหนังสือรับเลขที่ 0731 ลงวันที่ 11 พ.ค. 60
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทนนท์

อนุมัติ17/05/2560 เวลา 09:05:41
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 60 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 011   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิจัยและบริการวิชาการ
วาระการประชุม สสจ.เชียงใหม่ ขอใช้ห้องประชุมเพื่อปฐมนิเทศบุคลากรจบใหม่ ในสายวิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร
รายละเอียด

ห้องสมุดหอพักราชพฤกษ์

อนุมัติ21/05/2560 เวลา 17:19:23
วันที่ใช้ห้อง 01 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   01 มิ.ย. 60 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มวิชา การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานวิชาการ
วาระการประชุม Confereancวิชามารดาทารก2
รายละเอียด

ห้องพวงชมพู

อนุมัติ12/05/2560 เวลา 23:03:12
วันที่ใช้ห้อง 02 มิ.ย. 60 เวลา 08:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 60 เวลา 14:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล เด็กและผู้ใหญ่   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลเด็กและผู้ใหญ่
วาระการประชุม con PW
รายละเอียด

ห้องเก็ตตะวา

อนุมัติ17/08/2559 เวลา 20:18:35
วันที่ใช้ห้อง 02 มิ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   02 มิ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 007   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม conference ป.มารดา1 อ.สุพัตรา
รายละเอียด

ห้องประชุมอินทนนท์

อนุมัติ26/05/2560 เวลา 11:11:52
วันที่ใช้ห้อง 03 มิ.ย. 60 เวลา 07:00   ถึงวันที่   04 มิ.ย. 60 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 012   สำหรับแผนก กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
วาระการประชุม กิจกรรมจิตตปัญญา
รายละเอียด

ห้องเก็ตตะวา

อนุมัติ17/08/2559 เวลา 20:19:34
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 007   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม conference ป.มารดา1 อ.สุพัตรา
รายละเอียด

ห้องประชุมธาราห้วยแก้ว

อนุมัติ05/06/2560 เวลา 09:05:06
วันที่ใช้ห้อง 05 มิ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   05 มิ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ กลุ่มอำนวย การ   สำหรับแผนก กลุ่มงานอำนวยการ
วาระการประชุม เปิดซองครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
รายละเอียด

ห้องพวงชมพู

อนุมัติ26/05/2560 เวลา 11:09:42
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 60 เวลา 12:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายผู้ใช้งานระบบ 012   สำหรับแผนก กลุ่มงานกิจการนักศึกษา
วาระการประชุม รับการตรวจเยี่ยม จาก กยศ
รายละเอียด

ห้องสาระปี

อนุมัติ05/06/2560 เวลา 16:04:22
วันที่ใช้ห้อง 07 มิ.ย. 60 เวลา 13:00   ถึงวันที่   07 มิ.ย. 60 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ สาขาการพยาบาล มารดาทารกฯ   สำหรับแผนก สาขาการพยาบาลมารดาทารกฯ
วาระการประชุม Conference anc
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 82 รายการ